“Kadınlar İçin Metodolojik Bilgiler” Fotoğraf Sergisi

Didem Dayı
“Kadınlar İçin Metodolojik Bilgiler”
Sergi
2-26 Mart 2012
K2 Güncel Sanat Merkezi, İzmir

Didem Dayı’nın kişisel sergisi “Kadınlar İçin Metodolojik Bilgiler”, 2-26 Mart 2012 tarihleri arasında İzmir, K2 Güncel Sanat Merkezi’nde izlenebilecek. Dayı, 1940-1970 yılları arasında yayımlanan grafik ürünlerden, ilanlardan, kadın dergileri ve ansiklopedilerinden alıntıladığı görüntü ve metinlerle oluşturduğu sergisinde dönemi içinde sık sık tekrarlanan kadına dair söylemin izini sürüyor.

Sergi, ironik bir bakışla kadınlara yönelik tüketim malzemeleri üzerinden; karşılıksız kadın emeğinin, ev içi hayatının getirdiği zorunlulukların, toplumsal çerçevede önerilen görev dağılımının belirlediği ve bereberinde inşa edilmeye çalışılan kadın kimliğinin altını çiziyor. Günümüzde yaşadığımız kadına ait meselelerin popüler kültür ve gündelik hayatın grafik ürünleri üzerinden eleştirisini yapan işler, büyük oranda bulma, büyültme ve yanyana getirme projesi olarak değerlendirilebilir.

Yeniden üretimin ve geçmişin ürünlerinden yapılan seçimin politik bir tavır sergilediğini işler üzerinden vurgulayan Dayı, Türkiyedeki kadın kimliği inşaasını görünür kılmayı amaçlıyor.

Didem Dayı 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim üyesi olan Dayı yurtiçi ve yurtdışında çeşitli karma sanat ve tasarım etkinliklerine katıldı.

About the author
Currently there is no additional info about this author.
Comment on this post