Anımsama

Portİzmir – Çanakkale Bienali

“Anımsama” Sergileri Çevrimiçi

 

K2 Güncel Sanat Merkezi ve Çanakkale Bienali İnisiyatifi CABININ’in, Kültür için Alan desteğiyle hayata geçirdiği “İzmir ve Çanakkale / Çağdaş Sanat Hafızası Üzerine Birlikte Düşünmek” projesinin bir parçası olan “Anımsama” sergileri, 2 Aralık tarihinden itibaren bir ay süreyle çevrimiçi olarak ziyaret edilebiliyor.

 

Portİzmir ve Çanakkale Bienali, aynı coğrafyayı paylaşmanın yanı sıra günümüz sanatına dair hassasiyetleri, sivil toplum temelli katılımcı ve yatay örgütlenme modelleri, kent ölçeğinde oluşturdukları dinamizm ile de ortaklaşıyor. Süreli etkinliklerin hafızasının sürdürülebilirliği, üretim ve paylaşım süreçlerinin görünürlüğü, kent ölçeğindeki çağdaş sanat belleğinin kalıcılığı gibi konuları odağına alan bir aylık program ile, geleceğe dönük bir model ve stratejinin ana hatları şekillenmiş olacak.

 

2 Aralık tarihinden itibaren bir ay süreyle çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek “Anımsama” sergileri, Portİzmir ve Çanakkale Bienali kapsamında üretilen ya da sergilenen, bu kentlerden ilham alan sanat üretimlerinden bir seçki sunuyor. Portİzmir sergi ve projelerinden Ali M. Demirel, Behçet Aktaş, Hakan Kırdar, Quatuor Elementa, Ramazan Bayrakoğlu, Tomislav Brajnović, xurban_collective (zombie edition) ve Yeni Anıt ile Çanakkale Bienali’nin önceki edisyonlarından Akın Aksu, Georgios Katsagelos, Jakob Gautel, Korhan Başaran, Nikita Alexeev, Pınar Yolaçan, Reysi Kamhi ve Yeni Anıt’ın üretimlerinden oluşan sergiler, süreli etkinliklerin üretim ve deneyim belleğini anımsatmayı hedefliyor.

 

Güncel pandemi koşullarına ek olarak, yakın zamanda İzmir’de meydana gelen depremin de etkisiyle tüm sergi ve söyleşiler çevrimiçi olarak gerçekleşiyor.

 

 

Çanakkale Bienali sergisini gezmek için tıklayınız.

Reminiscence

Portızmır – Çanakkale Bıennıal Exhıbıtıons “Remınıscence” are Onlıne

 

The “Reminiscence” exhibitions, which are part of the “Izmir and Çanakkale / Co-Thinking on Reminiscences of Contemporary Art” project, realized by the K2 Contemporary Art Association and Çanakkale Biennial Initiative CABININ, with the support of Spaces of Culture, can be visited online for a month as of December 2.

 

In addition to sharing the same geography, the Portİzmir and Çanakkale Biennial also share their sensitivities on contemporary art, participatory and horizontal organization models based on civil society, and the dynamism they create at city scale. With the one-month program focusing on issues such as the sustainability of the memory of the periodical events, the visibility of the production and sharing processes, the permanence of contemporary art memory at city scale, a future-oriented model and strategy will be outlined.

 

The “Reminiscence” exhibitions, which can be visited online for a month as of December 2nd, present a selection of artworks inspired by these cities, produced or exhibited within the scope of the Portİzmir and Çanakkale Biennials. Projects and works by Ali M. Demirel, Behçet Aktaş, Hakan Kırdar, Quatuor Elementa, Ramazan Bayrakoğlu, Tomislav Brajnović, xurban_collective (zombie edition) and Yeni Anıt from Portİzmir and Akın Aksu, Georgios Katsagelos, Jakob Gautel, Korhan Başaran Nikita Alexeev, Pınar Yolaçan, Reysi Kamhi and Yeni Anıt from previous editions of the Çanakkale Biennial, are brought together, aiming to remind the production and experience memory of periodical events.

 

In the context of the current pandemic conditions, as well as under the effect of the earthquake that occurred in Izmir recently, all exhibitions and panels are organised online.

 

 

Please click for the Çanakkale Biennial Exhibition.