Adela Jušić

Adela Jušić 1982 yılında halen yaşadığı ve ürettiği Saraybosna, Bosna-Hersek’te doğdu. 2007’de Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi, Baskıresim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2013’te Saraybosna ve Bolonya Üniversiteleri’nden Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi ve İnsan Hakları alanında yüksek lisans yapmıştır. 2010 yılından bu yana kurucu ortaklarından olduğu Crvena Kültür ve Sanat Derneği’nde kültür projeleride çalışmaktadır. Jušić, Manifesta 8, Murcia, İspanya; Videonale, Kunstmuseum Bonn, Almanya; Image Counter Image, Haus der Kunst, Münih, Almanya, Balkan Inisght, Pompidou Center, Paris vb. gibi yaklaşık 100 uluslararası sergiye dahil olmuş ve bir çok misafir sanatçı programına katılmıştır (ISCP, New York; Kulturkontakt, Viyana, i.a.a.b. Basel). 2010 yılında en iyi genç Bosnalı sanatçıya verilen Young Visual Artist ödülünü, 2011’de Henkel Genç Sanatçı ödülünü ve 2013’te Belgrad October Salon özel ödülünü kazanmıştır. Çok sayıda panel, atölye çalışması ve konferansa katılmıştır (London School of Economics, Royal College of Arts, Londra, İngiltere vb).

Daha fazla bilgi için: 

http://adelajusic.wordpress.com

Sanatçı şu anda Trans-making projesinin bir parçası olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Trans-making projesi, toplumsal, ekonomik ve demokratik yenilenme için alternatif anlatılar yaratmak için bir mekan olarak alan üretimi / mekana dayalı sanat etkinlikleri alanında aktif olan çok yönlü bir araştırma ve yenilik ağı kurmayı amaçlamaktadır. Sanat ve yeni teknolojiler ile bağlantılı olarak araştırma ve üretim yoluyla bireylerin ve dezavantajlı azınlıkların eğitim ile desteklenmesine ve toplumun demokratikleşmesi ve refahına aktif bir şekilde katkıda bulunmak için alan üretimi yoluyla incelemeler ve denemeler yapacaktır.
Amaç, Avrupa ve Üçüncü Ülkelerdeki akademik ve akademik olmayan ortakların toplama, belgeleme / keşfetme, deneyimleme / gerçekleştirme / tasarlama üzerine yoğunlaşmış ortak bir araştırma programında bilgi ve uzmanlık alışverişinde bulunarak araştırma kapasitelerini güçlendirmektir. Trans-making için nihai amaç, proje ile ilgili konularda araştırma (sanat temelli araştırmalar da dahil), inovasyon ve eğitim etkinliğine yönelik bilimsel ve yenilikçi bir dünya topluluğuna sahip olmak adına ortaklar arasında uzun vadeli bir işbirliği kurmak olacaktır.

Şu anda Crvena önümüzdeki aylarda Lubliyana, Valensiya ve İstanbul’dan gelecek olan ilk araştırmacıları ağırlamak üzere hazırlanırken, Crvena’dan araştırmacılar Andreja Dugandžić ve Adela Jušić, Valencia ve İzmir’de saha çalışmalarını sürdürmektedirler.

Daha fazla bilgi için:

http://www.h2020.org.tr/…/marie-sklodowska-curie-actions

İzmir’deki araştırmalarının bir parçası olarak sanatçı K2’de çeşitli medyalar ile (video, performans, ses yerleştirmesi, karışık medya) çalışmalarını sunacak, sanatçı konuşması ve akabinde izleyicilerle tartışma gerçekleştirecektir.