Hafıza Kutusu: Bir Mahallenin Anımsadıkları

En yalın haliyle bellek; anlatılanlara dayalı, yakın ve uzak geçmişe dair anımsamalardır. Mekana bağlı ve/veya ona dair bir hatırlatma eylemidir. Her ne kadar bellek bireyin bir özelliği gibi görülse de, toplumsal bir boyut da taşımaktadır. Çünkü toplumlar, onları oluşturan bireylerin bellekleriyle şekillenir.

‘’Kolektif bellek seçici, sosyal olarak inşa edilen, mekanı kapsayandır – bir toplumun belleği geçmişin yeniden inşasıdır’’ (Halbwachs, 1992).

Peki; geçmişin inşası, pasif mevcudiyetinden arınıp mobil bir araç ile nasıl canlanır? Hangi araçlarla bu inşa, kolektif isteğin bir ürünü haline gelir? Tüm bu süreç nasıl mobil ve kamusal bir performansa dönüşür?

‘Hafıza Kutusu’ bir sergiden çok bu tür sorulara cevap arayan bir buluşma. ‘Hafıza Kutusu’ aynı zamanda Aralık 2015’te İzmir Güzelyalı Mahallesinde ‘Kültür Merkezi’nin dönüşüm sürecini anımsama hedefiyle başlayan projenin de sonuç ürünü. Güzelyalı Mahallesinin kalbinde yer alan As Sineması’nın 80’lerdeki ‘Kültür Merkezi’ne dönüşümü sürecinde mahalleli insiyatifine vurgu yapmak için mercek altına alınan hikayeler Haziran ayında parka yerleştirilen ‘Hafıza Kutusu’ ile görünür oldular. Sergide bu sürecin bileşenleri ziyaretçilerle buluşmayı bekliyor.

‘Hafıza Kutusu’, 12 Ekim saat 18:30’da açılıyor ve 15 Ekim saat 18:00’de gerçekleşecek bir açık tartışma ortamı ile de kapanıyor.

UrbanTank – www.urban-tank.org