İzmir ve Çanakkale: Çağdaş Sanat Hafızası Üzerine Birlikte Düşünmek

Portİzmir ve Çanakkale Bienali, kentleri için oluşturdukları sanat belleğini görünür kılacak; çağdaş sanat alanındaki birikimlerini sürdürülebilir ve kalıcı bir yapıda paylaşıma açacak; kamu otoritelerini, özel sektörü ve diğer sanat kurumlarını bilgilendirerek sürece dahil edecek; ‘müze’ kuram ve uygulamalarını ihtiyaçlar ışığında yeniden ele alacak bir model arayışında da birleşiyor. Son yıllarda farklı projeler kapsamında işbirliklerini güçlendiren K2 Çağdaş Sanat Derneği ve Çanakkale Bienali İnisiyatifi CABININ, ‘Çağdaş Sanat Hafızası Üzerine Birlikte Düşünme’ süreçlerinin ilk halkasını hayata geçirdi.

15 Haziran-20 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşen proje kapsamında üretilen ve bu kentlerden ilham alan sanat üretimlerinden seçkiler sunan sergiler, alanın farklı kurum ve uzmanlarını bir araya getiren söyleşi ve paneller yoluyla bir ay boyunca çağdaş sanat hafızasının sürdürülebilirliği üzerine ilham verici bir bağlam oluşturmayı hedefledi. Güncel pandemi koşullarına ek olarak, yakın zamanda İzmir’de meydana gelen depremin de etkisiyle tüm sergi ve söyleşiler çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Proje, Kültür için Alan mikro finansmanı tarafından desteklenmiştir.

https://kulturicinalan.com