Kısa Seyir

Bölgeler ve sınırlarla çevrili birbirinin içine geçmiş yapılar içinde insan, kendi alanını ne kadar daraltır? Uçsuz bucaksız bir boşluğu dolduran nedir? Renk ve biçimleri anlamlandırmak, görüntüyü uyandırmak, bilinci harekete geçirmek ya da varlığı bilinçsizce dönüştürmek, her yolda ayrı bir yaratım süreci devreye giriyor.

“Sanatçı gözleri açıkken düş görür ve bu düşleri biçimlendirir” der Michel del Castillo. Küçük detayları yakalayıp çeşitli biçimsel arayışlara yöneldikçe ortaya çıkan yapıtlar, sanatçıların kendi var oluşlarına dair anlamlı izleri barındırıyor. İyi bir fikri malzemeyle ortaya çıkarma ve sonrasında buna izleyiciyi davet etme isteğinden yola çıkarak, sizleri hazırladığımız bu yapıtları birlikte keşfetmeye davet ediyoruz. Burada süreç, gözlem ve yolculuğu çağrıştıran “seyir” hali; satıh boyut ilişkileri, mekanda doluluk boşluk, parça bütün ilişkisi, görüntünün tesadüfi çıkarımları ile bütünleşen yapıtların deneyimlenmesiyle ortaya çıkan anlık bir durum olarak anlamlandırılıyor.

Yüzeydeki boşlukları bireysel imgelerle doldurmak, bir hikaye yazıp ondan üç boyutlu bir biçim yaratmak, boşluğu önemsemek, dolulukla bir denge kurmak, niceliklerin tekrarlarını keşfetmek, algıyı kırmak, biricik olmak üzerine edindiğimiz çeşitli sorunları bir araya getiriyor; mekana sıkışıp kalma, yüzeyle ve boyutla ilgili sıkıntılar, birbirinden ayrı yapıt ve biçim temalarıyla farklı deneyimleri ortak bir mekan ve zamanda izleyiciye sunuyoruz.

19 Şubat 2018, K2 Güncel Sanat Merkezi

KATILIMCI SANATÇILAR

Ebru BAŞ
Burak TAŞDEMİR
Gizem GÜLER
Nesrin YILMAZ
Ayşe YILDIRIM
Tuğçe TEMİZ
Filiz KAYA
Uğur KARATAŞ