Modus Operandi

“Sanatsal yaratım denemeler toplamıdır. Bazen bu denemeler bir ömür zaman alabiliyor. Deneme her sanatçının yaratırken daha doğrusu ararken uğraşı eylemidir. Bu eylem aslında bir “oyun” eylemidir. Başından beri bu oyun, denemeler toplamı plastik sanatlar alanında çalışmalarıma yön veren itki oldu. Son bir yıldır atölyemde farklı konseptlerde yeni işlere odaklandım. Bir görsel anlatıya odaklanmışken başka anlatılar çıktı. Sonra başka başkaları….Hepsinin biçemi kendine özgü bir yol ve yaklaşım biçimi doğurdu.

Bütün bunlar hem aynı düşünceden, kaynaktan beslenip evriliyordu hem de birbirinden bağımsızdı. İşte, K2 Güncel Sanat Merkezi’nde “Modus Operandi” başlıklı sergi projem geri çekilip yarattığım; farklı başlıklar taşıyan, sonrasında bambaşka bilinmezliklere bürünecek, kimi çalışmalarımdan örnekler. Bu yönüyle, sonraki zamanlarda plastik sanatlar alanındaki çalışmalarıma dair olacaklar, görülecekler için bir çıkarsama yapma durumu verecektir.
Ki bunu da zaman gösterecektir…”

Erdal Ateş

ERDAL ATEŞ

1971 yılında Ankara’da doğdu. Sosyoloji okudu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Boyaresimin dışında video projeksiyon, enstalasyon, fotoğraf ve nesne-ışık düzenlemeleri çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.