RGB

Nilay İşlek’in büyüklü küçüklü duvar yerleştirmeleri “RGB” ana temelleri üzerine yoğunlaşan ve renkleri anlamlandırma üzerine devam eden bir çalışmalar toplamıdır. Sanatçının işleri çeşitli peyzajlarda ve iklimlerde yakalanan “RGB” renklerinin farklı açılardan ele alınarak ne kadar değişkenlik gösterdiği üzerinedir.

Sanatçının özellikle bu fotoğraflarında ortaya koymak istediği durum, yalıtılmışlık olgusunun bir rengi ne derece etkilediğiyle ilişkilidir. Bu yalıtılmışlıkla, hepimizi bir kurgu karmaşasından soyutlayarak saf ve sorgusuz bir renk tartışmasına davet etmektedir.

Görmüş olduğunuz sahneler, bir fotoğrafçının kamerasından yansıyan rutin anların aksine, eline kamerasını alıp sokaklara çıkan bir sanatçının etrafa bakışının küçük bir dokümantasyonudur.

Nilay İşlek bu sergisinde renklerin birbirlerini nasıl tamamladıklarını, bir renk olmadan diğerlerinin ne derece ulaşılabilir ya da ulaşılamaz olduğunun altını çiziyor. Görmüş olduğunuz fotoğraflar, bir sokak fotoğrafçısının, insan hallerinin değişkenliği ile renklerin çevresiyle olan uyumundaki ilişkiye dair fikirler de vermekte.

Kendine özgü fotoğraf teknikleriyle şahsi gaze’ini oluşturmuş olan sanatçı, görmüş olduğu her kareyi “RGB” şablonuyla nasıl kayıt altına alacağının peşine düşmüştür. Bu renklerin yaşanmışlık ile olan bağlarını ve üzerinde taşıdıkları anlamlarla yakından ilgilenerek, bu anları bir fotoğraf karesinde dondurmuş ve bunu seyirciyle nasıl diyaloğa sokacağını sorgulama yoluna gitmiştir.

Fotoğraflar arası bir melodi, uyum ya da hikâye bulamamanızın sebebi ise sanatçının hikâye oluşturmak yerine, anı dondurmayı ve anı birlikte okumayı sunmak istemesidir.

Görmüş olduğumuz her kare, birbirinden bağımsız anların vektörlerini, izleyiciye bir önceki fotoğraf ile bir sonraki arasında hiçbir bağ kurdurmadan, yaşam dinamikleri içerisindeki insan halleri üzerinden belgeler niteliktedir.

Kareler arasındaki tek bağ fotoğrafın saf hali olan ışığın bize sunduğu değişken renk oluşumlarıdır. Bu anlar, bir diğer deyişle sanatçının bize renklerle vermiş olduğu bu semboller, bir bütün olarak ele alındığında bu fotoğraflar üzerinden yeni bir bakış açısı yaratmayı ya da renk araştırmasını mümkün kılmıştır.

Nilay İşlek, çekmiş olduğu fotoğraflarla kurguladığı bu sergide işin en önemli kısımlarından birini seyirciye bırakıyor ve bu diyaloğun bir parçası olmanız için sizi bu keşfe davet ediyor.