• All
  • Genel
  • Güncel
  • Performans
  • Seminer - Konferans
  • Sergi
  • Söyleşi
  • Video - Film Gösterimi

Mahrumiyet, bir sergi olmaktan çok, disiplinler-arası katılım ile ortaya çıkan bir diyalog sürecinin geldiği son evre. Birbirinden ayrı ve biricik bakış açılarına sahip sanatçıların "mahrumiyet, mahremiyet, masumiyet ,.. " kavramları çevresinde kimi zaman kişisel mahrumiyet...