• All
  • Genel
  • Güncel
  • Performans
  • Seminer - Konferans
  • Sergi
  • Söyleşi
  • Video - Film Gösterimi

"Sanatsal yaratım denemeler toplamıdır. Bazen bu denemeler bir ömür zaman alabiliyor. Deneme her sanatçının yaratırken daha doğrusu ararken uğraşı eylemidir. Bu eylem aslında bir "oyun" eylemidir. Başından beri bu oyun, denemeler toplamı plastik sanatlar alanında...