Tahta Öyküler

NomadMind (Izmir, Turkey) ve Baserriko Arte Sarea (Helette, France) tarafından, Fransa-Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen “Tahta Öyküler”, Tandem Türkiye Programı desteği ile üretilmiş bir kültür projesidir. Ağustos 2016’da başlayan ve bir yıl süren çalışma, Kemalpaşa bölgesindeki Tahtacılar üzerinden bu göçebe kültüre odaklanmaktadır.

Çalışma kapsamında, Tahtacılık, bir meslek olmasının yanında, bu mesleğin beraberinde getirdiği bir çok hassasiyet ile gündelik hayatı kavrama biçimini içermektedir. Diğer yandan, köklü ve çok-coğrafyalı bir tarihin etkisiyle katmanlaşmış, zengin bir kültür olarak okunmaktadır.
Sergide, çok disiplinli bu çalışmanın çıktıları ile sürece dair yansımalar yer alacaktır. Söyleşide ise, çok-coğrafyalı bir kültür projesinin üretim süreci ile ilgili tartışmalar öngörülmektedir.

https://woodtalesblog.wordpress.com/

Home Left Menu Transparent

http://basarea.org/