Yansımalar ve Hareketler

Sergi, kök salma ve kökünden koparılma temaları arasında bir uzlaşma önermektedir. Dört sanatçı “Yansımalar ve Hareketler” isimli sergi için kimlik, yerleşiklik ve göç sorunlarını farklı perspektiflerden ele alan, güncel film ve video çalışmalarından bir seçki hazırlamıştır. Giderek daha çok insanın yer değiştirdiği günümüz dünyasında dünyanın dört farklı köşesinden kadın sanatçılar konu üzerinde görüşlerini sunacaktır. Rus kökenli ve Hollanda’da yaşayan Lyubov Matyunina, esprili ve duyarlı yaklaşımıyla göç ve kökünden koparılma temalarını incelemekte. İrlanda asıllı ve Birleşik Devletlerde yaşamakta olan Moira Tierney, “Henüz Orada Değil miyiz” isimli, İrlanda’nın sınırlarına yapılan şiirsel ve aynı zamanda siyasi yolculuğu sunmakta. Marguerite Lantz’ın sanatı ise yapay-doğal ve hareket-durağanlık karşıtlıklarını işlemekte. Elena Tyushova’nın, video- sanat sınırındaki ve deneysel film çalışmaları, yalnızlık ve yerinden edilmişlik temalarını tartışmaktadır.

Sergide, zengin çevresel ve manevi referanslar içeren bir çalışmalar (çekilmiş filmler veya dijitaller) seçkisi sunulmaktadır. Farklı sanat eserleri arasındaki sohbetler olarak organize edilen sergi, seyirciye, dünyanın farklı köşelerindeki coğrafi bölgeleri birbirine bağlayan bu görsel iletişime katılma olanağı sağlamaktadır.

 

18 Mart – 31 Mart 2016 tarihine kadar, K2 Güncel Sanat Merkezi, Türkiye’de ilk kez Yansımalar ve Hareketler sergisini sunacaktır.

Sanatçılar: Marguerite Lantz, Lyubov Matynina, Moira Tierney, Elena Tyushova

Küratörler: Ali Kemal Ertem ve Elena Tyushova