Tarlatan

Aile fotoğraflarına neden bakıyoruz? Aile belleği bireysel kimliğin oluşumunda nasıl bir rol oynuyor? Geçmişten gelen bireysel öyküler bugün ne anlam ifade ediyor? Kişisel bellek ve kolektif tarih arasındaki ilişki nedir? Bellek bile gerçekle ilişkisi kuşkulu bir alan olarak görülebilirken, gerçek ile öznel deneyimin ötesinde bir bağ kurmak mümkün mü?

Aile ve kişisel bellek, ilişkilerimizin yaşam boyu sürdüreceği dinamiklere dair ilk adımların atıldığı alan olarak düşünülürse; biz kendi öz yaşam öykümüzde ne kadar söz sahibiyiz? Ortak bir yaşam alanı olarak aile ve kişisel birer alan olarak bedenlerimiz nasıl bir ilişki içinde? Kamusal bir alanda var olurken, kişisel alanımızı koruyan farkındalık alanını açmak mümkün mü?  

Nezaket Tekin tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı’nda yürütülen doktora dersi “Güncel Sanatta Bellek ve Kimlik” kapsamında hazırlanan işler, yukarıdaki sorular etrafında şekillendi. Ders kapsamında bir sergi oluşturma düşüncesinde ortaklaşan sanatçılar, kolektif bir sergi tasarımı oluşturma yönünde karar kıldı. Kavramsal çerçeve, iş seçimleri, sergi teması dahil tüm küratöryel seçimler, kişisel bakış açıları arasında sanatçıların kendiliğinden geliştirdiği ortaklıklar üzerinde çeşitlendi. Böylelikle sergi kapsamında, kişisel ve kamusal alanlar arasında geçirgenlikler, kavramsal çerçevenin ötesine taşınarak yapısal bir düzeyde oluşturuldu.  

2019 yılında A Corner in the World tarafından düzenlenen Constructing Collaborations başlıklı proje kapsamındaki bir araştırmada, araştırmacılardan birinin tarlatan ile yoğun saatlerde metroya binmeye çalışması üzerine sanatçı Canan Yücel Pekiçten’in “toplu taşımanın kalabalık olduğu saatlerde bu şekilde kişisel alanını koruyabilirsin” şeklindeki yorumunun sergi katılımcısı Şafak Ersözlü tarafından anımsanması üzerine sergiye Tarlatan adı kondu. Serginin kavramsal çerçevesiyle Tarlatan arasındaki ilişki ise farklı okumalara açık bırakıldı.

*Fotoğraf: Nezaket Tekin’in aile albümünden 

 

Açılış 15 Haziran | 18.00

Sergi Süresi: 15-19 Haziran 2022

K2 Performans

 

Sanatçılar:

Dilara Şentürk

Melis Yenici

Nezaket Tekin

Nilay Uluğ Bakış

Pınar Boztepe Mutlu

Sarp Keskiner

Şafak Ersözlü 

 

Adres: Cumhuriyet Bulvarı, No:262 Alsancak-İzmir