Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum

Kentimiz İzmir Derneği tarafından Avrupa Birliği’ne sunulan, K2 Çağdaş Sanat Derneği’nin proje ortağı olarak yer aldığı “Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum” projesi kabul edildi.

Toplam bütçesi 90 bin avro olan projede, derneğin kapasitesinin güçlendirilmesi, kültürel miras ve koruma alanlarında farkındalığı artırmak üzere sürdürülebilir bir platformun oluşturulması, kültürel miras konularında yerel ve ulusal düzeyde karar alma ve uygulama süreçlerinde daha etkili olunması hedefleniyor.

Projenin odağında geçmişi anlamamız ve geleceğimizi inşa etmemizde önemli bir rolü olan kültürel mirasımızın korunması yer alırken, müdahale mantığı ise kapasite ve kurumsal altyapı geliştirme yoluyla sivil toplumun; sürdürülebilir ağ oluşturma, işbirliği, strateji ve ortak amaca hizmet etme aracılığıyla da politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımın ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesi olarak belirlendi.

1 Nisan 2021’de başlayan, 15 ay boyunca yürütülecek olan projeyle birlikte derneğin organizasyonel ve kurumsal kapasitesi güçlendirilecek, iş birliğini ve karar alma süreçlerine katılım kapasitelerini artırmak üzere sürdürülebilir bir platform oluşturulacak, miras alanındaki tüm aktörlerin ortak bir amaca yönelik çalışması sağlanacak, bu alanda çalışan diğer STK’ların kurumsal kapasiteleri artırılacak ve kültürel miras alanında aktif vatandaşlık desteklenecek.