Daire Konuk Sanatçı Programı

“Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülen “Kamu Sektörü ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında desteklendi.

Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse edildi. Program sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarındaki ağları geliştirmeyi hedefledi. Hibe programı kapsamında, Türkiye genelinde 10 proje hibe desteği almaya hak kazandı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Programın Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Kısa adı “daire” olan proje, Türkiye’de sanat alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak için kendi aralarındaki iş birliğini güçlendirerek sanat alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’den Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği ve Troya Kültür Derneği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında yürütülen projede Slovenya’dan SCCA – Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi de aktif rol aldı.

Proje, Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop olmak üzere Türkiye’nin 9 ilinde uygulandı.

“Konuk Sanatçı Programı” uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntemle sanatçıların, mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlanıyor. Programlar, alanda çalışan kişi ve kurumlar arasında sosyal ağ kurulması bakımından da önem taşıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve iletişim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri de içeren proje, tanıtım etkinliğinden kapanışına kadar güncel sanat alanında genel bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bunun için İzmir merkez olmak üzere projenin uygulandığı tüm illerde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile birlikte tanıtım toplantıları, ihtiyaç analizleri, olanak tespitleri, çalıştaylar, paneller, gösteriler ve sergiler düzenlendi.

Daire, 15 Ocak 2019 tarihinde başladı ve 14 Ocak 2021’e kadar sürdü.

https://daire.org.tr