• All
  • Genel
  • Güncel
  • Performans
  • Seminer - Konferans
  • Sergi
  • Söyleşi
  • Video - Film Gösterimi

"Sanatsal yaratım denemeler toplamıdır. Bazen bu denemeler bir ömür zaman alabiliyor. Deneme her sanatçının yaratırken daha doğrusu ararken uğraşı eylemidir. Bu eylem aslında bir "oyun" eylemidir. Başından beri bu oyun, denemeler toplamı plastik sanatlar alanında...

Bölgeler ve sınırlarla çevrili birbirinin içine geçmiş yapılar içinde insan, kendi alanını ne kadar daraltır? Uçsuz bucaksız bir boşluğu dolduran nedir? Renk ve biçimleri anlamlandırmak, görüntüyü uyandırmak, bilinci harekete geçirmek ya da varlığı bilinçsizce dönüştürmek,...

İzmir’de sanat ve fotoğraf adı altında çalışmalarını sürdüren Artlens Görsel Kültür ve Fotoğraf Atölyesi Nilay İşlek, Nilay Uluğ ve Aliye Erkurtulgu’nun önderliğinde 2017’nin son aylarında başlayan “Sanat Projesi” atölye çalışması açılacak sergi ile seyircisiyle buluşmaya...

Adela Jušić 1982 yılında halen yaşadığı ve ürettiği Saraybosna, Bosna-Hersek'te doğdu. 2007'de Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi, Baskıresim Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2013'te Saraybosna ve Bolonya Üniversiteleri'nden Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi ve İnsan Hakları alanında yüksek...

NomadMind (Izmir, Turkey) ve Baserriko Arte Sarea (Helette, France) tarafından, Fransa-Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen "Tahta Öyküler", Tandem Türkiye Programı desteği ile üretilmiş bir kültür projesidir. Ağustos 2016'da başlayan ve bir yıl süren çalışma, Kemalpaşa bölgesindeki Tahtacılar...

Nilay İşlek’in büyüklü küçüklü duvar yerleştirmeleri "RGB" ana temelleri üzerine yoğunlaşan ve renkleri anlamlandırma üzerine devam eden bir çalışmalar toplamıdır. Sanatçının işleri çeşitli peyzajlarda ve iklimlerde yakalanan “RGB” renklerinin farklı açılardan ele alınarak ne kadar...

En yalın haliyle bellek; anlatılanlara dayalı, yakın ve uzak geçmişe dair anımsamalardır. Mekana bağlı ve/veya ona dair bir hatırlatma eylemidir. Her ne kadar bellek bireyin bir özelliği gibi görülse de, toplumsal bir boyut da taşımaktadır....

Sergi, kök salma ve kökünden koparılma temaları arasında bir uzlaşma önermektedir. Dört sanatçı "Yansımalar ve Hareketler" isimli sergi için kimlik, yerleşiklik ve göç sorunlarını farklı perspektiflerden ele alan, güncel film ve video çalışmalarından bir seçki hazırlamıştır. Giderek...

Ovacık’ın, “Oyuncak Bahane, esas olan oyun oynamak” özdeyişiyle tasarladığı ahşap oyuncaklar sergide izlenebilir. Sergilenecek oyuncaklar, Türkiye’nin tarihinde; İstanbul’da üretilen Eyüp oyuncaklarından, Anadolu’da oynanan oyunlardan ve anonim oyun nesnelerinden yola çıkılarak tasarlanmıştır. Endüstrileşme öncesi oyun oynama...